Giải Pháp Tài Chính

Luong

– CMND + Hộ Khẩu
– Hợp đồng lao động + Sao kê lương

Vien-Chuc

– CMND + Hộ Khẩu
– Quyết định vào biên chế/ Quyết định tăng lương/ HĐ lao động

TT

– CMND + Hộ Khẩu
– Giấy phép đăng ký kinh doanh (không bắt buộc)

CTV

– CMND + Hộ Khẩu
– Hợp đồng lao động, Hợp đồng CTV với các đơn vị bảo hiểm + Sao kê lương

 

DV

– CMND + Hộ Khẩu
– Hoá đơn dịch vụ (điện, nước, truyền hình cáp, internet…)

The-NH

– CMND + Hộ Khẩu
– Ảnh chụp mặt trước thẻ tín dụng

BH

– CMND + Hộ Khẩu
– Có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại các tổ chức bảo hiểm

TCK

– CMND + Hộ Khẩu
– Chứng từ vay tại các tổ chức khác (hợp đồng, lịch trả nợ…)